Vastuullisuus

Yritysvastuu on meille ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Transmeri-konsernin vastuullisuusraportti 2023

Transmeri-konsernin vastuullisuusraportti 2022

Transmeri-konsernin vastuullisuusraportti 2021

Transmeri-konsernin vastuullisuusraportti 2020

 

Perheyrityksenä olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen omistajuuteen ja arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Uskomme vakaasti yhteistyön voimaan vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omia käytäntöjämme sekä tukemaan itsenäisten tytäryhtiöidemme pyrkimyksiä edistää yritysvastuun teemoja heidän arvoketjuissaan.

Olemme valinneet yritysvastuutyömme viitekehykseksi YK:n kansainvälisesti tunnetut 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Kannatamme kaikkien 17 tavoitteen edistämistä niin Suomessa kuin maailmalla, mutta olemme tunnistaneet seuraavat kolme kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman liiketoimintamme kannalta:

 

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 13 – Ilmastotekoja sekä 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

 

Konsernin vastuullisuusohjelma 2020-2025

Transmeri Groupin vastuullisuusohjelma on luotu yhteistyössä konsernin asiantuntijoiden, johdon, hallituksen ja omistajien kesken ja ne perustuvat yhteiseen näkemykseen vallitsevista megatrendeistä sekä yhteiskunnan odotuksista toimialamme yrityksiä kohtaan. Sisäistä näkemystä on täydennetty konsernin asiantuntijoiden suorittamilla sidosryhmätutkimuksilla, toimintaympäristön tarkastelulla sekä kuluttajatutkimusten tuloksilla.

Vastuullisuusohjelmamme sisältää kolme strategista vastuullisuusteemaa, joiden puitteissa viemme yritysvastuutyötämme eteenpäin. Haluamme edistää vastuullisuutta arvoketjussamme, auttaa maailmaa saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteen ja menestyä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme sekä -tavoitteidemme edistymisestä uusimmasta vastuullisuusraportistamme.

UN Global Compact

Transmeri Group on UN Global Compact Network Finland jäsen. Olemme sitoutuneet konsernina edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja toimimaan UN Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisesti. Sitoutuminen ja jäsenyys koskee koko konsernia ja kaikkia tytäryhtiöitä.

Transmeri Groupin yhteistyökumppaneiden eettiset toimintaohjeet löydät tästä

Transmeri Group – Yhteistyökumppanin eettiset toimintaohjeet

Transmeri Group – Supplier Code of Conduct

Esimerkkejä tekemästämme yritysvastuutyöstä

Takaisin ylös Takaisin ylös