Vastuullisuus

Yritysvastuu merkitsee meille jatkuvaa työtä maailman ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden, haasteiden ja odotuksien huomioimiseksi ja yhteisten ratkaisujen kehittämiseksi.

 

 

Perheyrityksenä olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen omistajuuteen ja arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Uskomme vakaasti yhteistyön voimaan vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omia käytäntöjämme sekä tukemaan itsenäisten tytäryhtiöidemme pyrkimyksiä edistää yritysvastuun teemoja heidän arvoketjuissaan.

 

Olemme valinneet yritysvastuutyömme viitekehykseksi YK:n kansainvälisesti tunnetut 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Kannatamme kaikkien 17 tavoitteen edistämistä niin Suomessa kuin maailmalla, mutta olemme tunnistaneet seuraavat kolme kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman liiketoimintamme kannalta pääomasijoittajina:

 

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 13 – Ilmastotekoja sekä 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

 

 

Liiketoiminnallemme olennaisimmiksi määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat Transmeri Groupin strategiset vastuullisuusteemat, joiden puitteissa viemme yritysvastuutyötämme eteenpäin. Vastuullisuusteemamme on määritelty yhteistyössä konsernin asiantuntijoiden, johdon, hallituksen ja omistajien kesken ja ne perustuvat yhteiseen näkemykseen vallitsevista megatrendeistä sekä yhteiskunnan odotuksista toimialamme yrityksiä kohtaan. Haluamme auttaa maailmaa saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteen ja edistää vastuullisuutta arvoketjussamme, minkä vuoksi vastuullisuus-teemamme kiteytyvät muotoon:

 

”Yritysvastuu on meille ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.”

 

Näitä yritysvastuun tahtotilojamme pyrimme suunnitelmallisesti edistämään vuonna 2020 tehdyn yritysvastuun olennaisuusanalyysin ja laajan sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Oheisten toimenpiteiden avulla laadimme itsellemme tiekartan yritysvastuutyömme raportointiin ja toimintamme jatkuvaksi kehittämiseksi.

Esimerkkejä tekemästämme yritysvastuutyöstä

Takaisin ylös Takaisin ylös